Vilkår og betingelser

Mål- Formålet med denne kontrakten er å administrere kontraktsforholdet for kjøp og salg av kosmetiske produkter som oppstår mellom leverandøren og brukeren når brukeren godtar den tilsvarende boksen under den elektroniske kontraktsprosessen. Forholdet mellom kjøp og salg innebærer levering av det valgte produktet etter brukerens valg, i bytte mot en fastsatt pris og som vises offentlig gjennom nettstedet. Aksept av salgsbetingelsene Kunden, via e-postbekreftelse av sin kjøpsordre, aksepterer og forplikter seg ubetinget til å overholde sine forhold til nettbutikken, de generelle og betalingsbetingelsene er de som er angitt, og erklærer å ha lest og akseptert alle indikasjoner som ble gitt ham i vilkårene i de nevnte forskriftene, og også under hensyntagen til at nettbutikken i seg selv kun er bundet av de skriftlige betingelsene.

Register- Den registrerte brukeren kan ha tilgang til kundefilen sin når som helst ved identifikasjon og autentisering av bruker og passord, en historikk over bestillinger og personlige data lastet inn i Min konto, som kan endres eller kanselleres når som helst bortsett fra det obligatoriske felt for riktig levering av den avtalte tjenesten, og merket med en stjerne som indikerer obligatorisk produkt valgt etter brukerens valg. Leverandøren vil beholde en kopi av bestillingen og av aksepten av disse betingelsene, som kun vil være tilgjengelig for personell som er autorisert av leverandøren og kun i de tilfellene som er nødvendige for verifiseringsformål.

Garanti- LeeCosmetic garanterer kvaliteten og påliteligheten til produktene i en periode angitt av utløpsdatoen til produktet som ender opp i det øyeblikket varene har blitt modifisert eller demontert. Garantien dekker ikke feil forårsaket av slitasje, utilstrekkelige arbeidsforhold eller manglende overholdelse av andre anbefalte installasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Returforsendelse - Alle returer som ikke er forårsaket av oss er underlagt skriftlig forhåndsgodkjenning fra vår felttjeneste eller vårt serviceteam ved vårt hovedkvarter. Dersom vi aksepterer retur, har vi rett til å trekke fra et håndterings- og behandlingsgebyr på 10 % av prisen vi fakturerte for de returnerte varene ved kreditering av kunden. Vi aksepterer kun retur av varer som er bestilt innen de siste tre månedene regnet fra fakturadatoen vår. Varer som ikke er oppført i våre nåværende prislister for spesialforhandlere eller hvis utseende er endret, vil ikke bli akseptert som retur.

Betalingsbetingelser- Alle våre priser skal være netto fra fabrikk eller fra lager, unntatt emballasje, frakt, transport og forsikring pluss salgs- eller merverdiavgift, hvis aktuelt, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig av oss, skal alle betalinger som kunden forfaller til oss, forenkles ved å få en bank som er akseptabel for oss til å utstede og levere til oss et ugjenkallelig remburs for hver bestilling som sikrer betaling.