Leecosmetic mampu menyediakan perkhidmatan label peribadi sehenti. Kami boleh mereka bentuk, menggambarkan dan mengeluarkan sebarang produk solek. Dari lakaran produk hingga pengeluaran besar-besaran, kita boleh lakukan semuanya.

1.Sumbangsaran Idea

Kami boleh mereka bentuk keseluruhan jenama atau mencipta satu berdasarkan tema tertentu. Pasukan reka bentuk bukan sahaja akan menyelidik arah aliran pemasaran tetapi juga mempertimbangkan sebarang keperluan atau kekangan khusus yang mungkin memberi kesan kepada reka bentuk.

Lukisan Teknikal 2.3D & Rendering

Langkah seterusnya, pasukan reka bentuk meneruskan untuk mencipta lukisan teknikal 3D produk. Lukisan ini akan menggariskan dimensi, bentuk dan ciri produk secara terperinci, memberikan panduan yang jelas untuk pasukan pembangunan sebelum memulakan pengeluaran.

3.Prototaip

Setelah pelanggan meluluskan reka bentuk kami, kami beralih kepada persampelan produk dan pembungkusan sebenar. Kami akan mempunyai beberapa pusingan prototaip dan ujian, akhirnya, sampel dihantar kepada pelanggan untuk kelulusan.
rd_design_case1
pameran pasukan reka bentuk

Jika anda ingin mengkomersialkan idea anda, kami akan membantu anda daripada perancangan, pengeluaran sehinggalah kepada kawalan kualiti. Kami menyediakan pelanggan dengan model sokongan yang fleksibel.

Pertanyaan Dalam Talian

  Leecosmetic mampu menyediakan perkhidmatan label peribadi sehenti. Kami boleh mereka bentuk, menggambarkan dan mengeluarkan sebarang produk solek. Dari lakaran produk hingga pengeluaran besar-besaran, kita boleh lakukan semuanya.

  1.Sumbangsaran Idea

  Kami boleh mereka bentuk keseluruhan jenama atau mencipta satu berdasarkan tema tertentu. Pasukan reka bentuk bukan sahaja akan menyelidik arah aliran pemasaran tetapi juga mempertimbangkan sebarang keperluan atau kekangan khusus yang mungkin memberi kesan kepada reka bentuk.

  Lukisan Teknikal 2.3D & Rendering

  Langkah seterusnya, pasukan reka bentuk meneruskan untuk mencipta lukisan teknikal 3D produk. Lukisan ini akan menggariskan dimensi, bentuk dan ciri produk secara terperinci, memberikan panduan yang jelas untuk pasukan pembangunan sebelum memulakan pengeluaran.

  3.Prototaip

  Setelah pelanggan meluluskan reka bentuk kami, kami beralih kepada persampelan produk dan pembungkusan sebenar. Kami akan mempunyai beberapa pusingan prototaip dan ujian, akhirnya, sampel dihantar kepada pelanggan untuk kelulusan.
  rd_design_case1
  pameran pasukan reka bentuk

  Jika anda ingin mengkomersialkan idea anda, kami akan membantu anda daripada perancangan, pengeluaran sehinggalah kepada kawalan kualiti. Kami menyediakan pelanggan dengan model sokongan yang fleksibel.

  Pertanyaan Dalam Talian