Archifau Categori: Dewisiwch eich eitem

Gall unrhyw un yn y byd ddewis bod yn entrepreneur neu'n berchennog unrhyw frand. Beth yw manteision OEM y gallant ei gael ar gyfer y brand? Mae gwneud eich cynnyrch eich hun yn dasg heriol yn sicr ac mae angen cynllunio priodol os ydych chi wir eisiau cyflawni eich nodau a'ch cyflawniad. Unwaith y byddwch chi […]

Mae cysgodion llygaid yn ffordd wych o wella'ch llygaid ond gall fod ychydig yn anodd cael cyfansoddiad eich llygaid ar bwynt. Ond mae yna lawer o gwestiynau ym meddwl pobl fel pa liwiau fydd yn gweddu i'w gwedd, sut i baru cysgodion llygaid a minlliwiau, sy'n frandiau cysgod llygaid da, a sut i gymhwyso cysgod llygaid, sydd […]

Mae mandyllau ar yr wyneb yn broblem fawr yn y rhan fwyaf o'r merched. Yn y bôn, agoriadau bach yw mandyllau ar frig ein ffoliglau gwallt sy'n gorchuddio'r corff cyfan. Mae'r mandyllau yn rhyddhau sebum, olew naturiol ein corff i lleithio ein croen yn naturiol i helpu i'w gadw'n ystwyth. Gall y mandyllau mawr fod yn rhwystredig, […]

O ran arlliwiau minlliw, cyflwynir llu o ddewisiadau i chi. Nid yw dewis y lliw minlliw perffaith yn mynd i fod yn daith gerdded mewn parc. Mae gennych arlliwiau tywyll, lliwiau matte, glitters a llawer mwy. Bydd yn rhaid i chi gymryd ffactorau fel lliw croen, tôn, tanlinell a llawer mwy i ystyriaeth. […]

Isod mae'r Cwestiynau Cyffredin (Cwestiynau Cyffredin) gan ein cwsmer, a hoffech chi ddod o hyd i'ch ateb yma, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill. Pa fath o wasanaeth addasu cynhyrchion ydyn ni'n ei gynnig? Mae Leecosmetic yn canolbwyntio ar weithgynhyrchu cynhyrchion colur amrywiol fel cysgod llygaid, minlliw, sylfaen, mascara, eyeliner, powdr aroleuo, gwefus […]

Mae colur gwefusau yn faes colur ffansi. O lipsticks i sgleiniau gwefusau, mae segmentau'r cynhyrchion colur gwefusau hyn yn cael eu gwahaniaethu'n bennaf o ran gwead, lliw, rendrad a gwlybaniaeth. Yn eu plith, defnyddir sglein gwefus yn bennaf i roi llewyrch sgleiniog i'ch gwefus, ac weithiau ychwanegu lliw anamlwg. Mae gwead gwefus […]

Mae palet cysgod llygaid tôn y ddaear wedi bod o gwmpas ers amser maith. Ac am resymau da! Yn syml, mae'n edrych yn wych ar bawb! Lliwiau palet cysgod llygaid tôn y ddaear yw'r rhai nad ydynt yn gynnes nac yn oer. Gellir eu disgrifio fel arlliwiau o lwyd, taupe, llwydfelyn, brown, neu ddu. Budd mwyaf paletau cysgod llygaid tôn y ddaear […]

Gellir dweud mai cyfansoddiad aeliau yw'r broses symlaf. Mae'n chwarae rhan bwysig wrth wneud y colur ar eich wyneb yn fwy rhagorol a swynol. Ynglŷn â cholur aeliau, mae angen i chi ei gwneud yn glir beth rydych chi i fod i'w baratoi. A darganfod ble y dylai'r aeliau ddechrau a gorffen. Beth ddylech chi ei baratoi […]

Gall colur llygad da ychwanegu llawer at yr edrychiad colur cyfan. Gall ddyfnhau cyfuchlin y llygad, ehangu'ch llygaid, a hyd yn oed wneud i'ch llygaid edrych yn fwy goleuol. Ond ar yr un pryd, gall cymhwyso colur llygaid fod yn anhawster mawr i ddechreuwyr colur. Wrth gymhwyso cysgod llygaid, efallai y bydd rhai dechreuwyr yn gweld bod y gorffenedig […]

Cysylltwch â ni