Pravila i uvjeti

Cilj - Svrha ovog ugovora je upravljanje ugovornim odnosom za kupovinu i prodaju kozmetičkih proizvoda koji nastaje između ponuđača i korisnika kada korisnik prihvati odgovarajuću kutiju tokom procesa online ugovaranja. Odnos kupovine i prodaje podrazumijeva isporuku, u zamjenu za utvrđenu cijenu i javno prikazanu putem web stranice, odabranog proizvoda po izboru korisnika. Prihvatanje uslova prodaje Kupac, putem e-mail potvrde svoje narudžbenice, bezuslovno prihvata i obavezuje se da će poštovati svoje odnose sa internet prodavnicom, opšti uslovi i uslovi plaćanja su oni koji su navedeni, izjavljuje da je pročitao i prihvatio sve naznake koje su mu date u smislu gore navedenih propisa, a također uzimajući u obzir da je sama internet trgovina vezana samo uvjetima utvrđenim u pisanoj formi.

Registar - Registrirani korisnik može imati pristup svom korisničkom fajlu u bilo koje vrijeme identifikacijom i provjerom autentičnosti korisnika i lozinke, historijom narudžbi i ličnim podacima učitanim u Moj nalog, koji se mogu mijenjati ili otkazati u bilo koje vrijeme osim obaveznog polja za pravilno pružanje ugovorene usluge, i označena zvjezdicom koja označava obavezan proizvod odabran po izboru korisnika. Provajder će zadržati kopiju narudžbe i prihvatanja ovih uslova, koja će biti dostupna samo osoblju koje je ovlastio provajder i samo u slučajevima neophodnim u svrhu verifikacije.

Garancija - LeeCosmetic jamči kvalitetu i pouzdanost proizvoda za period naznačen datumom isteka proizvoda koji završava u trenutku kada je roba modificirana ili rastavljena. Garancija ne pokriva kvarove uzrokovane habanjem, neadekvatnim radnim uvjetima ili nepoštivanjem drugih preporučenih uputa za instalaciju i održavanje.

Povratne pošiljke - Bilo koji i svi povrati koje ne izvršimo mi podliježu prethodnom pismenom odobrenju naše službe na terenu ili našeg servisnog tima u našem sjedištu. Ako prihvatimo povraćaj, imaćemo pravo da odbijemo naknadu za rukovanje i obradu u iznosu od 10% od cene koju smo fakturisali za vraćenu robu prilikom kreditiranja kupca. Prihvatamo samo povrat robe koja je naručena u protekla tri mjeseca računajući od datuma naše fakture. Roba koja nije navedena u našim sadašnjim cjenovnicima za specijalizirane trgovce ili čiji je izgled promijenjen neće se prihvatiti kao povrat.

Uslovi plaćanja - Sve naše cijene će biti neto na bazi franko tvornica ili franko skladište isključujući pakovanje, teret, transport i osiguranje plus porez na promet ili porez na dodatu vrijednost, ako je primjenjivo osim ako se izričito ne dogovori drugačije u pisanoj formi. Osim ako je drugačije izričito ugovoreno u pisanoj formi s naše strane, sva plaćanja koja su nam dužna od strane Klijenta treba da budu olakšana tako što će nam banka prihvatljiva izdati i dostaviti neopozivi akreditiv za svaki nalog kojim se osigurava plaćanje.